Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

PROHLÁŠENÍ MNK K OSLAVÁM STÉHO VÝROČÍ VZNIKU RČS

 28. Října uplyne 100 let od právně problematického vzniku Republiky Československé.

       Samospráva korunních zemí, jejich hospodářská vyspělost a na svou dobu značný rozsah demokracie v Rakouském císařství nezavdával důvod k jeho rozbití. Ani sami „mužové října 1918“ zpočátku neuvažovali o vzniku samostatného státu. A o republice už teprve ne. Dovedli však využít chaosu první světové války.  Vznik Republiky Československé podstatně urychlil čechizaci Moravy, započaté v době tzv. národního obrození, započaté vzepětím českého a německého nacionalismu v počátcích 19. století.

       Za uplynulých sto let od vyhlášení RČS se Moravě  a jejím obyvatelům dostalo jisté odměřené dávky samosprávy jen po dobu něco málo přes deset let v řízené demokracii „první republiky“. Znásilňování moravské historie, tradic a samosprávy pokračuje i za současné České republiky.

      Z pohledu těchto skutečností se Moravanům jeví rozsah a způsob oslavování vzniku státního útvaru, který po dobu své 75leté existence prošel několika územními změnami, častými úpravami názvu, dvojí okupací, protektorátním a totalitním zřízením a nakonec demontáží v roce 1992, jako nepřiměřený.

 

V Brně 22.10.2018

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

                  na podzimní zasedání Moravského národního kongresu

 

                               v sobotu  24. listopadu 2018

 

                                www.moravskykongres.cz

 

Uskuteční se v Brně – Řečkovicích ve Svatovavřineckém dvoře na Palackého náměstí 79/9.

 

Návrh programu:

 

11:00 Prezence, organizační pokyny, možnost zaplacení členských příspěvků, atd.

11:20 Zahájení. 

11:25 Zpráva prezidenta MNK - přehled činnosti MNK v období od jarního zasedání MNK.

11:40 Návrhy VV MNK na zkvalitnění činnosti spolku:

a)  Zdůvodnění potřeby změn v činnosti MNK.

b) Oblastní organizace MNK.

c) Opatření ve VV MNK.

d) Příprava na generální sněm MNK 2019.

 

12:00 Rozprava k přednesené zprávě prezidenta a k návrhům na zkvalitnění činnosti. 

12:20 Zpráva kancléře MNK včetně informace k zásadám hospodaření MNK. 

12:35 Různé. 

13:00 Zakončení sněmu, volná rozprava.

 

Zvou : Ing. Josef Pecl, CSc., prezident MNK

            Ing. František Hanáček, kancléř MNK

            Ing. Milan Trnka, viceprezident MNK

 

 

 

Moravský denv USA

MORAVSKÝ DEN V USA.

S dovolením Jířího Kachlíka, našeho bývalého víceprezidenta, nechám dát na naše stránky společnosti pozvánku, z novin krajanů - Hlasy národa, na „MORAVSKÝ DEN“, jež bude 30.9. 2018 za „ Velkou louží “ v USA. Takže „Moravský den“ máme každoročně v Olomouci, Brně a kdo má čas, dost peněz a nebo cestu kolem může přijet na tyto oslavy i do USA.

 

Neodpustím si ale pár vět komentáře.

Velká část obyvatel USA má jednu krásnou vlastnost, kterou jim můžeme jen závidět. Jsou hrdi na své předky. Chtějí o svých prapradědečcích a praprababičkách vědět co nejvíc. Proto se dnešní žijící generace vracejí do zemí, odkud jejich předci připluli za prací před 100 – 150 lety.Před měsícem jsem slyšel reportáž z rádia, jak přijíždí přes 20 roků, každý rok, autobusy tzv. Moravců na Valašsko, Slovácko, Hanou. Tak si říkají potomci Moravanů. Tzv. Texasští Moravci jezdí hodně do kraje kolem hory Radhošť v Beskydech. Jezdí na Moravu s nadšením a rádi.

Podle reportáže, si české, moravské zvyky a tradice nijak nekonkurují. Vzájemná spolupráce a pomoc lidí, potomků Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků při společných oslavách je přirozená a proto jsou „ happy “. To na Moravě u nás je to jinak. Protože vše je centrálně řízeno z Prahy, vše je české. Jen co si nyní vzpomenu co jsem slyšel nebo četl z médií, že je české - „ český, krásně vyšívaný kroj z Kyjova “ , tradiční český koláč frgál “ , „ český hrad a zámek Buchlov a Buchlovice na východě Česka “ a nebo v křížovce vyšla tajenka „ český zámek Tovačov “. Asi se musí začít bát o svoje jména např. města Moravská Třebová nebo Moravský Krumlov.

Ale Morava země a Moraváci jsou tady v Evropě již nejméně od roku 822, kdy jsou natrvalo zapsáni v historických kronikách. Musíme se opravdu vážně zamyslet, jak oslovit již značně centrálně, mediálně zpracovanou mladou generaci, která neví skoro nic o samostatné historii a událostech Moravy, jež se staly před stovkami let, ale jež se dějí i nyní, aniž o tom ví. Protože, co se stalo včera, je již historie a ta ovlivňuje život budoucí.

A tak bych byl rád, kdyby i naši potomci po 150 letech, kteří zde na Moravě žít třeba nebudou, se taky s hrdostí vraceli, a byli taky „ happy “.

 

auror Jan Jankůj

KONFERENCE MORAVA 1918

                           KONFERENCE  MORAVA  1918

3.10.2018 od 14. hodin, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno.

 

Pořádá Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací 

(www.moravskykulatystul.cz)

Přehled přednášek (nejedná se o pořadí ):

  • doc. PhDr.Jiří Pernes, Ph.D.:     Vznik Republiky Československé na Moravě.
  • doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:    Československo – proč  republika a proč ne monarchie.
  • doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.:      Vývoj samosprávy na Moravě.
  • JUDr. Milan Hoskovec:         Vznik ČSR optikou pozitivního práva.
  • JUDr. Milan Staněk:         Právní kontinuita po vzniku ČSR a Organizační zákon.
  • ThDr. JUDr. Václav Pavlosek: Úvahy tvůrců ČSR o postavení církví v novém státě.
  • Jiří Novotný: Etnicita a zneužívání národnostní otázky v Československu.

 

      Délka přednášky cca 20 minut, následné zodpovězení dotazů cca 20 minut.

 

  • Ke konferenci Morava 1918 bude vydán Sborník přednášek a příspěvků nakladatelstvím KEY  Publishing s.r.o., objednat lze na E-shopu:    www.keypublishing.cz

 

                                                                                                                      Těšíme se na Vás!

Subcategories