Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

PROHLÁŠENÍ MNK K OSLAVÁM STÉHO VÝROČÍ VZNIKU RČS

 28. Října uplyne 100 let od právně problematického vzniku Republiky Československé.

       Samospráva korunních zemí, jejich hospodářská vyspělost a na svou dobu značný rozsah demokracie v Rakouském císařství nezavdával důvod k jeho rozbití. Ani sami „mužové října 1918“ zpočátku neuvažovali o vzniku samostatného státu. A o republice už teprve ne. Dovedli však využít chaosu první světové války.  Vznik Republiky Československé podstatně urychlil čechizaci Moravy, započaté v době tzv. národního obrození, započaté vzepětím českého a německého nacionalismu v počátcích 19. století.

       Za uplynulých sto let od vyhlášení RČS se Moravě  a jejím obyvatelům dostalo jisté odměřené dávky samosprávy jen po dobu něco málo přes deset let v řízené demokracii „první republiky“. Znásilňování moravské historie, tradic a samosprávy pokračuje i za současné České republiky.

      Z pohledu těchto skutečností se Moravanům jeví rozsah a způsob oslavování vzniku státního útvaru, který po dobu své 75leté existence prošel několika územními změnami, častými úpravami názvu, dvojí okupací, protektorátním a totalitním zřízením a nakonec demontáží v roce 1992, jako nepřiměřený.

 

V Brně 22.10.2018

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

                  na podzimní zasedání Moravského národního kongresu

 

                               v sobotu  24. listopadu 2018

 

                                www.moravskykongres.cz

 

Uskuteční se v Brně – Řečkovicích ve Svatovavřineckém dvoře na Palackého náměstí 79/9.

 

Návrh programu:

 

11:00 Prezence, organizační pokyny, možnost zaplacení členských příspěvků, atd.

11:20 Zahájení. 

11:25 Zpráva prezidenta MNK - přehled činnosti MNK v období od jarního zasedání MNK.

11:40 Návrhy VV MNK na zkvalitnění činnosti spolku:

a)  Zdůvodnění potřeby změn v činnosti MNK.

b) Oblastní organizace MNK.

c) Opatření ve VV MNK.

d) Příprava na generální sněm MNK 2019.

 

12:00 Rozprava k přednesené zprávě prezidenta a k návrhům na zkvalitnění činnosti. 

12:20 Zpráva kancléře MNK včetně informace k zásadám hospodaření MNK. 

12:35 Různé. 

13:00 Zakončení sněmu, volná rozprava.

 

Zvou : Ing. Josef Pecl, CSc., prezident MNK

            Ing. František Hanáček, kancléř MNK

            Ing. Milan Trnka, viceprezident MNK

 

 

 

Moravský denv USA

MORAVSKÝ DEN V USA.

S dovolením Jířího Kachlíka, našeho bývalého víceprezidenta, nechám dát na naše stránky společnosti pozvánku, z novin krajanů - Hlasy národa, na „MORAVSKÝ DEN“, jež bude 30.9. 2018 za „ Velkou louží “ v USA. Takže „Moravský den“ máme každoročně v Olomouci, Brně a kdo má čas, dost peněz a nebo cestu kolem může přijet na tyto oslavy i do USA.

 

Neodpustím si ale pár vět komentáře.

Velká část obyvatel USA má jednu krásnou vlastnost, kterou jim můžeme jen závidět. Jsou hrdi na své předky. Chtějí o svých prapradědečcích a praprababičkách vědět co nejvíc. Proto se dnešní žijící generace vracejí do zemí, odkud jejich předci připluli za prací před 100 – 150 lety.Před měsícem jsem slyšel reportáž z rádia, jak přijíždí přes 20 roků, každý rok, autobusy tzv. Moravců na Valašsko, Slovácko, Hanou. Tak si říkají potomci Moravanů. Tzv. Texasští Moravci jezdí hodně do kraje kolem hory Radhošť v Beskydech. Jezdí na Moravu s nadšením a rádi.

Podle reportáže, si české, moravské zvyky a tradice nijak nekonkurují. Vzájemná spolupráce a pomoc lidí, potomků Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků při společných oslavách je přirozená a proto jsou „ happy “. To na Moravě u nás je to jinak. Protože vše je centrálně řízeno z Prahy, vše je české. Jen co si nyní vzpomenu co jsem slyšel nebo četl z médií, že je české - „ český, krásně vyšívaný kroj z Kyjova “ , tradiční český koláč frgál “ , „ český hrad a zámek Buchlov a Buchlovice na východě Česka “ a nebo v křížovce vyšla tajenka „ český zámek Tovačov “. Asi se musí začít bát o svoje jména např. města Moravská Třebová nebo Moravský Krumlov.

Ale Morava země a Moraváci jsou tady v Evropě již nejméně od roku 822, kdy jsou natrvalo zapsáni v historických kronikách. Musíme se opravdu vážně zamyslet, jak oslovit již značně centrálně, mediálně zpracovanou mladou generaci, která neví skoro nic o samostatné historii a událostech Moravy, jež se staly před stovkami let, ale jež se dějí i nyní, aniž o tom ví. Protože, co se stalo včera, je již historie a ta ovlivňuje život budoucí.

A tak bych byl rád, kdyby i naši potomci po 150 letech, kteří zde na Moravě žít třeba nebudou, se taky s hrdostí vraceli, a byli taky „ happy “.

 

auror Jan Jankůj

Subcategories