Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Všeslovanský sněm

V Brně, 12. června 2018

Od čtvrtka do soboty v Praze jednal Všeslovanský sněm. Za Moravany a za Moravu a za sdružení Moravský Kulatý Stůl se jej účastnili delegáti Moravského Národního kongresu, pánové Milan Smutný a Ing. Josef Pecl, CSc.

Reprezentanti MNK na jednání Všeslovanského sněmu připomněli, že Moravané se už více než sto let, zvláště od založení ČSR, marně snaží o prosazení občanského principu jako základu demokracie s prioritami: občan a jeho rodina, obec a místní samospráva. Moravské demokratisační snahy stále naráží na tvrdý pražský centralismus, který zvláště zesílil po sovětské okupaci, spojené se vznikem dnešní ČR. Pražský centralismus je přitom reliktem totality a velmi škodí nejen Moravanům a Slezanům, ale i občanům v sousedních Čechách.

Restituci občanského principu, kterou Praha zakazuje a která je v dosavadní ČR v podstatě neuskutečnitelná, se Moravanům úspěšně daří prosazovat mezinárodně na úrovni RE StrasbougCedex.

Reprezentantům MNK bylo pražským vedením akce Všeslovanský sněm umožněno vystoupit a přednést krátkou zdravici Moravy a Moravanů až po několikeré žádosti o udělení slova a po důrazném upozornění, že jinak delegace z jednání odejde. Moravia, labora et flore!

 

Josef Pecl prezident MNK

Subcategories