Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Zpráva pro média

ZPRÁVA  PRO  MÉDIA :

 

9. března roku 894 zemřel vládce velké Moravy Svatopluk I. Veliký, označovaný  současníky i v pozdějších historických pramenech jako král.

Spolky Moravský národní kongres, z.s., Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbána, z.s a Sdružení monarchistů Brno, z.s. k tomuto výročí zorganizovali účast na Mši svaté, sloužené na úmysl uctění památky moravského krále Svatopluka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Konala se v sobotu 9.3. 2019.

Jmenované spolky spolupracují s dalšími organizacemi a aktivisty ve  volném sdružení Moravský kulatý stůl, které je tvořeno iniciativami usilujícími o obnovení více jak tisícileté samosprávy země Morava.

V promluvě bylo celebrujícím knězem P. Janem Biernatem připomenuto, že  na vývoji dějin Evropy se křesťanství podílelo a stále podílí nezanedbatelnou měrou. Svatopluk I. Veliký, jako panovník rozsáhlé a vlivné středoevropské říše a současník patronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje, přispěl k tomuto vývoji bezesporu značným podílem. Na jeho osobnost by se nemělo zapomínat, zrovna tak, jako by neměla být opomíjena úloha Moravy nejen v dějinách, ale ani oprávněnost její existence na současné mapě Evropy.

Zástupci organizujících moravských společenských subjektů věří, že se tato křesťanská akce stane trvalou tradicí vzhledem ke kapacitě svatostánku  s mnohem vyšší účastí moravských patriotů.

Ale i zde platí klasické NON MULTI, SED MULTA (Ne mnozí, ale mnoho)!

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ MNK K OSLAVÁM STÉHO VÝROČÍ VZNIKU RČS

 28. Října uplyne 100 let od právně problematického vzniku Republiky Československé.

       Samospráva korunních zemí, jejich hospodářská vyspělost a na svou dobu značný rozsah demokracie v Rakouském císařství nezavdával důvod k jeho rozbití. Ani sami „mužové října 1918“ zpočátku neuvažovali o vzniku samostatného státu. A o republice už teprve ne. Dovedli však využít chaosu první světové války.  Vznik Republiky Československé podstatně urychlil čechizaci Moravy, započaté v době tzv. národního obrození, započaté vzepětím českého a německého nacionalismu v počátcích 19. století.

       Za uplynulých sto let od vyhlášení RČS se Moravě  a jejím obyvatelům dostalo jisté odměřené dávky samosprávy jen po dobu něco málo přes deset let v řízené demokracii „první republiky“. Znásilňování moravské historie, tradic a samosprávy pokračuje i za současné České republiky.

      Z pohledu těchto skutečností se Moravanům jeví rozsah a způsob oslavování vzniku státního útvaru, který po dobu své 75leté existence prošel několika územními změnami, častými úpravami názvu, dvojí okupací, protektorátním a totalitním zřízením a nakonec demontáží v roce 1992, jako nepřiměřený.

 

V Brně 22.10.2018

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

                  na podzimní zasedání Moravského národního kongresu

 

                               v sobotu  24. listopadu 2018

 

                                www.moravskykongres.cz

 

Uskuteční se v Brně – Řečkovicích ve Svatovavřineckém dvoře na Palackého náměstí 79/9.

 

Návrh programu:

 

11:00 Prezence, organizační pokyny, možnost zaplacení členských příspěvků, atd.

11:20 Zahájení. 

11:25 Zpráva prezidenta MNK - přehled činnosti MNK v období od jarního zasedání MNK.

11:40 Návrhy VV MNK na zkvalitnění činnosti spolku:

a)  Zdůvodnění potřeby změn v činnosti MNK.

b) Oblastní organizace MNK.

c) Opatření ve VV MNK.

d) Příprava na generální sněm MNK 2019.

 

12:00 Rozprava k přednesené zprávě prezidenta a k návrhům na zkvalitnění činnosti. 

12:20 Zpráva kancléře MNK včetně informace k zásadám hospodaření MNK. 

12:35 Různé. 

13:00 Zakončení sněmu, volná rozprava.

 

Zvou : Ing. Josef Pecl, CSc., prezident MNK

            Ing. František Hanáček, kancléř MNK

            Ing. Milan Trnka, viceprezident MNK

 

 

 

Subcategories