Představitelé

Výkonný výbor
Moravského národního kongresu

Prezident MNK Ing. Milan Trnka Brno
1. viceprezident doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Brno
Kancléř MNK Milan Smutný Brno
člen VV MNK Ing. Josef Pecl CSc. Brno
člen VV MNK Jan Jankůj předseda Oblasti Haná
člen VV MNK Jiří Procházka Brno
člen VV MNK RNDr. Luděk Šubert Brno
člen VV MNK Vladimír Zeman předseda MO Rožnov pod Radhoštěm
člen VV MNK Ing. František Červený člen VV pověřeným vnitřním spolkovým auditorem
     
revize účtů Mgr. Antonín Žiška Brno
revize účtů Jan Borkovec Rožnov pod Radhoštěm