Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Úvod

 Moravský národní kongres je osvětovou organizací, založenou skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie a zaregistrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 15. Září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb.

      Moravský národní kongres sdružuje v ideovém společenství občany Moravy, Slezska i Čech, jakož i zájemce z ciziny, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

      Za znak Moravského národního kongresu byla zvolena moravská červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a dvojramenný (patriarší) kríž, symbolizující křestanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

      Za heslo Moravské národního kongresu byla zvolena část traktátu sv. Metodeje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo:


ANI ŽELEZU, ANI OHNI