Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Předběžné výsledky sčítání lidu

Předběžné výsledky sčítání lidu jsou chudé a vyvstává z nich více otázek než odpovědí. Celkový počet deklarantů moravské národnosti je 539.342, přičemž 359.621 zvolilo tuto národnost jako jedinou a dalších 179.721 v kombinaci s českou.

Doufali jsme v nárůst, ale jde o pokles oproti roku 2011, což je ve světle některých ukazatelů podivné. Příznačné je, že navzdory dlouholeté hysterické čechizaci dále poklesl počet deklarantů české národnosti - osob hlásících se výhradně k češství je již pouze 6 milionů z více než 10,5 mil. obyvatel státu. A stejně tak příznačné je, že i tento hubený výsledek umí ČSU "prodat" pozitivně - jak čteme na webu sčítání: "K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %."

Kdo umí číst a počítat, může se i hluboce zamyslet nad interpretací a důvěryhodností předkládaných dat. Pro celé moravské hnutí jde každopádně impuls k zamyšlení a analýze. Čemuž má napomoci konference věnovaná sčítání lidu, jejíž termín je stanoven na 2. dubna 2022 v Moravském zemském muzeu v Brně. Velmi předběžný závěr zní: přes veškerou všudypřítomnou čechizaci, kterou předvádí tento stát už desítky let, jsme stále zde. Jestli něčemu český šovinismus evidentně škodí, tak je to v prvé řadě samotné češství.