Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

SČÍTÁNÍ 2021.

SČÍTÁNÍ 2021.

Milan Trnka, leden 2021.

V březnu letošního roku nás čeká Sčítání lidu. Delegáti organizací, spolupracujících u Moravského kulatého stolu se již na posledním Sněmu MKS (který se podařilo uskutečnit v prosinci 2019) vyjádřili ve prospěch společné propagace zapisování moravského jazyka a moravské národnosti. Tedy k takovému způsobu propagace, která nebude zdůrazňovat účast nebo míru podílu jednotlivého spolku nebo jednotlivé politické strany. Další Sněm nemohl být kvůli opatřením vlády České republiky v souvislosti se zdravotnickou situací uskutečněn.

Jak už je to ale u moravských organizací běžné: co jsme si dohodli koncem roku 2019, na to jsme během roku 2020 zapomněli. Některé z členských a hostujících organizací u Kulatého stolu se rozhodly využít Sčítání k vlastnímu zviditelnění. Samy si navrhnou a vyrobí letáky, které budou rozesílat především internetem nebo v určitých oblastech rozdávat občanům.


Za dané okolnosti se Rada Moravského kulatého stolu rozhodla přijmout v listopadu minulého roku nabídku skupiny lidí, inspirovaných přednáškami na Akademických konferencích “Morava 1918”, kteří podporují ustavení nové moravské politické strany. Nejde vždy o členy některé moravské iniciativy. Jedná se o občany, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí být zapsáni mezi členy nějaké organizace. Vznik strany však ustoupil poněkud do pozadí – Sčítání lidu 2021 by mělo být přednější, mělo by být záležitostí všech obyvatel Moravy, ne jenom nějaké stranické či spolkové skupiny. Přijmutí nabídky Radou MKS má svoji logiku: nová strana bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistuje. Moravský kulatý stůl je volným sdružením, není tedy také registrován. A jeho členové měli původně úmysl organizovat kampaň ke Sčítání jako jednotné společenství. Budou-li tedy obě iniciativy spolupracovat, nejde o propagaci určité “zaběhnuté” strany nebo občanského spolku. Sdělení o dohodě bylo zveřejněno ihned po jejím vzniku.


Výzva zapsaného spolku Moravské srdce (není členem MKS), která následovala (výzvu jsme otiskli v Hlasu Moravy č. 121), a předpokládala společnou práci Moravského srdce, Moravské národní obce, Společnosti pro Moravu a Slezsko, Moravského zemského hnutí a strany Moravané, zaměřenou na propagaci zapisování moravské národnosti a moravského jazyka, nenašla odezvu.

Do 15. ledna 2021 se ke spolupráci s iniciativou “Morava 1918” přihlásilo jako celek sedm z jedenácti řádných členů sdružení Moravský kulatý stůl. Neboli: to, co si delegáti Sněmu MKS v prosinci 2019 odsouhlasili, se začalo skutečně naplňovat. Mnoho jednotlivců z dalších členských nebo hostujících organizací MKS nečekalo na stanovisko vedení svých iniciativ a přihlásilo se rovněž ke společné práci. A to je velmi příjemné zjištění. Na dobrém výsledku Sčítání přece máme přece zájem všichni Moravané a ne jen určitý spolek či strana. Díky!


Zhruba osmdesát dnů před Sčítáním 2021 víme, že z celkového počtu aktivních spolupracovníků pochází zhruba polovina z moravských organizací. |K té druhé polovině patří lidé, kteří k žádné takové organizaci nepatří. A právě mezi nimi je vysoké procento věkově mladých. To je naděje pro Moravu do dalších let!
Zabezpečením výlepu plakátů nebo roznosu letáků je do dnešního dne pokryto přibližně 75 % území Moravy a moravského Slezska. A příslibem pro celou naši společnou moravskou věc je, že se hlásí stále noví spolupracovníci. Všichni jsme si vědomi, že co platí dnes, nemusí platit zítra. Už je zaznamenám případ, kdy skupina dobrovolníků, hlásicích se nadšeně ke spolupráci, po čase oznámila, že na blíže nerozvedené poradě byly vyjasněny postoje a souhlas ke spolupráci byl označen za předčasný. Seznam těch, kteří požadují doručení materiálů ke Sčítání na svou adresu, je již však natolik dlouhý, že výpadek některých z nich nemůže akci narušit. Stále ale platí: zajištění propagace může být stoprocentní, ale samotný výsledek Sčítání zůstává nejistý. Odpůrci moravských myšlenek mají k dispozici veškerou myslitelnou mediální a finanční podporu. Jenom doufám, že v případě úspěchu nebo neúspěchu snahy Moravanů zabezpečit výraznější počet občanů, hlásících se k moravské národnosti a moravskému jazyku, nedojde k okřídlenému odměňování nezúčastněných (ale o to hlasitějších) a potrestání těch aktivních.

Fakt, že členové mnohých promoravských uskupení se rozhodli alespoň pro kampaň ke Sčítání ve vlastní režii je bezesporu chvályhodný a záslužný. Možná si však neuvědomují, že ne každý občan, žijící na Moravě nebo ve Slezsku, je příznivcem každé moravské organizace. Občas je možno slyšet “tak letáky tady od toho spolku roznášet rozhodně nebudu”. Je to velká škoda. Avšak při společné akci všech moravských spolků by takové postoje zřejmě neexistovaly a úspěch společného úsilí by byl větší.
V lidské psychice je zakořeněna velká dávka rezignace na věci veřejné a velká dávka konzumního vidění světa. Digitalizovaní lidé trpí pocitem, že moravské záležitosti mohou měnit z pohodlí vlastního domova tím, že rozešlou maily a vyplní na počítači formulář ke Sčítání lidu. Přátelé! Rozesílání mailů nestačí (nehledě na cenzuru internetu). Nestačí řeči, chce to činy! Alespoň jednou za deset let! Tím nechci tvrdit, že takovým příkladným vyjímečným činem je právě činnost iniciativy “Morava 1918”. Ale organizuje někdo jiný na Moravě propagaci zapisování moravské národnosti a moravského jazyka celoplošně po celé naší Zemi? Proto věřím, že se ke spolupráci přihlásí zbývající členské nebo hostující organizace Moravského kulatého stolu.
Také doufám, že se v roce 2021 podaří setkat se společně na Sněmu Moravského kulatého stolu. Máme co projednávat! Mnoho věcí si potřebujeme vyříkat přímo - “na tvrdo”. Bez hledání vhodných formulací (jen “abych někoho neurazil”), jak už to při psaní bývá.

Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a pochopení.