PF 2021

Vážení přátelé, členové a příznivci Moravského národního kongresu!

Několik informací  na závěr roku 2020.
 
1) Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirovou nákazou se nepodařila v roce 2020 uskutečnit žádná z pravidelných akcí našeho spolku, včetně jarního či podzimního zasedání členů MNK. Bude-li možnost zorganizovat alespoň některou ze spolkových aktivit v roce 2021 je naprosto nejisté. Výkonný výbor MNK, z.s. se bude snažit svolat zasedání členů spolku při první příležitosti, kterou případné uvolnění ve vládních opatření umožní. 
 
2) Stejné vysvětlení platí i pro akce, které uskutečňuje sdružení Moravský kulatý stůl, jehož řádným členem náš spolek je. Nejbližší takovou akcí mělo být svolání náhradního termínu třetího ročníku Akademické konference "Morava 1918", a to v únoru 2021. S největší pravděpodobností bude konání odvoláno. A stejné vysvětlení platí i pro společné iniciativy našeho spolku se Sdružením monarchistů Brno. Všechny musely být odvolány.
 
3) Za této situace vzešel od některých členů Výkonného výboru MNK, z.s. návrh, zrušit výběr členských příspěvků za rok 2020 podle úvahy "nebylo by vhodné žádat zaplacení příspěvku, když jsme nemohli členům nic nabídnout".Z osmičlenného VV MNK pro návrh hlasovalo pět členů, jeden hlasoval proti a  tři se nevyjádřili. Nejde tedy o naprostou shodu v dané záležitosti, nicméně rozhodnutí je platné. Těm z Vás, kteří budou přes to ochotni zaslat na  spolkový účet příspěvek, děkujeme. 
Číslo účtu: 1345459399/0800.
 
4) Pan kancléř zpracoval podrobný přehled platby příspěvků za předešlé roky. Některým členům byly zaslány upomínky za nezaplacené příspěvky za rok 2019 (!) s upozorněním, že nezaplacení příspěvku je důvodem k ukončení členství ve spolku. Já považuji nezaplacení příspěvku za rok 2019 částečně za důsledek chaosu navazujícího na covidovou situaci. Kdo jste v tomto případě dlužníkem, prosím napravte své opomenutí.
 
5) Na jaře 2021 nás čeká Sčítání lidu 2021. Zástupci MNK, z.s. u Moravského kulatého stolu se již v prosinci 2019 (na posledním sněmu MKS, který se podařilo uskutečnit) vyjádřili ve prospěch společné propagace zapsání moravské národnosti a moravského jazyka spoluprací všech organizací u Kulatého stolu. To znamená bez zdůrazňování podílu jednotlivého spolku nebo politické strany. Jak už je u moravských iniciativ pravidlem: co jsme si slíbili v prosinci 2019, to v průběhu roku 2020 vzalo za své a některé z organizací u MKS se rozhodli spojit Sčítání s propagací vlastní. Za dané situace se Rada Moravského kulatého stolu rozhodla přijmout listopadovou nabídku na spolupráci od lidí, pracujících na vzniku nové moravské politické strany (inspirovaných přednáškami na  akademických konferencích "Morava 1918") a od sponzorů vznik této strany podporujících. Nabídka má svoji logiku: nová strana bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistuje. Moravský kulatý stůl chtěl propagovat moravskou národnost jako společenství moravských organizací, sám také není registrovanou organizací. Budou-li obě iniciativy spolupracovat při Sčítání, nejde o propagaci určité "zaběhnuté" strany nebo občanského spolku. Během necelých dvou měsíců souhlasilo se spoluprací šest řádných členských organizací MKS z jedenácti a zástupci dalších dvou organizací, které žádají o přijetí k MKS. Jinými slovy: to, co si zástupci spolků u MKS v prosinci 2019 odsouhlasili, se začalo naplňovat. Moravský kulatý stůl tak vystupuje při propagaci zapisování moravské národnosti při Sčítání 2021 jako jednotná iniciativa. Předpokládám zapojení i zbývajících členských organizací Kulatého stolu - mnoho jednotlivců ale i celých místních organizací z nich už se do spolupráce přihlásilo bez čekání na stanovisko svých vedení. Platí to jak pro řádné členy u MKS, tak pro hostující organizace. A to je příznivá zpráva: na dobrém výsledku Sčítání přece máme zájem všichni my - Moravané! A ne jen členové určitého spolku!
 
6) Náš spolek se přihlásil ke spolupráci s přípravným výborem nové strany "Morava 1918" mezi prvními. Z osmi členů Výkonného výboru se jednoznačně pro vyjádřilo pět členů, po jistém váhání se přidali další dva, jeden člen vzal rozhodnutí ostatních "na vědomí". 
 
7) V čem spolupráce spočívá? Především jde o zajištění vylepování plakátů s jednoduchým textem ve (pokud možno) většině obcí Moravy, moravského Slezska a oblastí na pomezí Moravy a Čech. Plakáty budou spolupracovníkům dodány, lepidlo a náklady na přejíždění mezi obcemi vlastními vozidly jsou v režii spolupracovníků. Dalším příspěvkem k úspěšnosti Sčítání jsou krátká videa, natočená se sportovci, umělci, vědeckými pracovníky, atd. Kdo z Vás má možnost přístupu na You Tube, může už zhlédnout příspěvky Petra Švancary (fotbalisty), Petra Ulricha (hudebníka), Tomáše Kočky (hudebníka), Jana Hanáka (katolického faráře a publicisty),Karoliny Klusové (vicemistryně Evropy v thajském boxu), Richarda Stávka (vinaře) a Martina Škorpíka (ekologa a biologa). Další videa s dalšími osobnostmi se natáčí. Vidíte na nich buď logo Moravského kulatého stolu nebo společně s ním i logo Morava 1918. Link na youtube.
 
Chystáme ještě další iniciativy ke Sčítání - o těch ale zatím pomlčím. Vše totiž záleží jednak na dostatku spolupracovníků, jednak na štědrosti sponzorů. 
 
8) Ve vedení Moravského národního kongresu se snažíme přispět k úspěchu Sčítání, každý podle svých možností a schopností. Nebylo by proto férové někoho pochválit a jiného nechat bez povšimnutí. Přes to ale chci poděkovat alespoň panu kancléři Milanu Smutnému - jeho návrh na pořízení videoklipů ke Sčítání a jeho podíl na  realizaci si poděkování zaslouží.
 
9) Děkuji také všem, kteří svými články přispívají do Hlasu Moravy. Není to ani věstník MNK, ani tiskovina MKS. Je to občasník moravských patriotů - tedy nás všech. A měl by to být občasník polemický, ne hlásná trouba názorů jedné skupiny lidí, jak je redakci Hlasu občas doporučováno.
 
 
Vážení přátelé!
Dalo by se o činnosti (či nečinnosti) našeho spolku v roce 2020 psát dlouho. Vždyť Vám například dlužíme výroční zprávu o činnosti spolku, ekonomickou zprávu, dlužíme rozloučení těm, kteří naše řady a tento svět v uplynulém roce opustili, atd. Doufám, že se podaří v roce 2021 setkat se s Vámi na zasedání členů spolku - mnoho věcí se lépe vyříká, než vypíše. Díky za Vaši trpělivost a pochopení.
 
Do roku 2021 přeji Vám i Vašim blízkým jen to nejlepší!
 
Milan Trnka, prezident MNK, z.s.