Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

31 SNĚM Moravského kulatého stolu se uskuteční v Brně

  1. SNĚM  Moravského kulatého stolu se uskuteční v Brně    

                                       v sobotu 24. října 2020.

 

Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum, Zelný trh č. 8, malá zasedací místnost  v prvním poschodí.

__________________________________________________________________________

 

NÁVRH PROGRAMU:

 

10:55 hod. – zápis delegátů a hostů

11.10 hod. - zahájení, úvod, organizační pokyny k jednání, doplnění a schválení programu

11:20 hod. - zpráva předsedy Sněmu MKS                           

11:35 hod. - zpráva Rady MKS

11:45 hod - rozprava

12:00 hod - přijetí nových řádných členů Moravského kulatého stolu.

12:15 hod - volby předsedy, místopředsedy a členů Rady MKS.

12:45 hod - příspěvky delegátů jednotlivých organizací

13:10 hod. - rozprava

13:30 hod - sčítání lidu 2021

13:40 hod. – určení termínu a místa jednání 31. sněmu MKS

13:45 hod. – usnesení, předpokládané zakončení jednání

 

Možnost oběda v restauraci přímo v budově nebo v blízkém okolí Moravského zemského muzea.

 

Ve 14:30 hodin bude ve velkém zasedacím sále Muzea zahájen třetí ročník Akademické konference „MORAVA 1918“

__________________________________________________________________________

 

předseda Sněmu MKS         M. Trnka. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   723 750 745