POZVÁNKA NA Z ASEDÁNÍ ČLENŮ MNK 16. 11. 2019 , BRNO