Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Oblastní organizace MNK Haná

Dne 27.4. 2019 byla v Prostějově založena oblastní organizace MNK Haná.

Stalo se podpisem přihlášek tří nových členů Moravského národního kongresu, kteří zároveň snížili věkový průměr členské základny. 
Další akcí, kterou v Prostějově připravil předseda oblasti Haná Jan Jankůj, je historická přednáška, pro širokou veřejnost.  Je i zároveň propagační akcí pro naši celou organizaci MNK, aby o nás bylo povědomí, co děláme a jaký je smysl naší činnosti. Cílem, že je ukázat Moravu bohatou na svou vlastní historii, kulturu, přírodní památky a probudit tak v lidech, kteří zde žijí, zdravý patriotismus a lásku k této zemi. 


Přiložená propagační pozvánka na tuto akci je vytištěná i v oblastních tištěných médiích. Jan Jankůj, předseda MNK oblast Haná