Zpráva pro média

ZPRÁVA  PRO  MÉDIA :

 

9. března roku 894 zemřel vládce velké Moravy Svatopluk I. Veliký, označovaný  současníky i v pozdějších historických pramenech jako král.

Spolky Moravský národní kongres, z.s., Královský řád moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbána, z.s a Sdružení monarchistů Brno, z.s. k tomuto výročí zorganizovali účast na Mši svaté, sloužené na úmysl uctění památky moravského krále Svatopluka v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Konala se v sobotu 9.3. 2019.

Jmenované spolky spolupracují s dalšími organizacemi a aktivisty ve  volném sdružení Moravský kulatý stůl, které je tvořeno iniciativami usilujícími o obnovení více jak tisícileté samosprávy země Morava.

V promluvě bylo celebrujícím knězem P. Janem Biernatem připomenuto, že  na vývoji dějin Evropy se křesťanství podílelo a stále podílí nezanedbatelnou měrou. Svatopluk I. Veliký, jako panovník rozsáhlé a vlivné středoevropské říše a současník patronů Evropy svatých Cyrila a Metoděje, přispěl k tomuto vývoji bezesporu značným podílem. Na jeho osobnost by se nemělo zapomínat, zrovna tak, jako by neměla být opomíjena úloha Moravy nejen v dějinách, ale ani oprávněnost její existence na současné mapě Evropy.

Zástupci organizujících moravských společenských subjektů věří, že se tato křesťanská akce stane trvalou tradicí vzhledem ke kapacitě svatostánku  s mnohem vyšší účastí moravských patriotů.

Ale i zde platí klasické NON MULTI, SED MULTA (Ne mnozí, ale mnoho)!