PROHLÁŠENÍ MNK K OSLAVÁM STÉHO VÝROČÍ VZNIKU RČS

 28. Října uplyne 100 let od právně problematického vzniku Republiky Československé.

       Samospráva korunních zemí, jejich hospodářská vyspělost a na svou dobu značný rozsah demokracie v Rakouském císařství nezavdával důvod k jeho rozbití. Ani sami „mužové října 1918“ zpočátku neuvažovali o vzniku samostatného státu. A o republice už teprve ne. Dovedli však využít chaosu první světové války.  Vznik Republiky Československé podstatně urychlil čechizaci Moravy, započaté v době tzv. národního obrození, započaté vzepětím českého a německého nacionalismu v počátcích 19. století.

       Za uplynulých sto let od vyhlášení RČS se Moravě  a jejím obyvatelům dostalo jisté odměřené dávky samosprávy jen po dobu něco málo přes deset let v řízené demokracii „první republiky“. Znásilňování moravské historie, tradic a samosprávy pokračuje i za současné České republiky.

      Z pohledu těchto skutečností se Moravanům jeví rozsah a způsob oslavování vzniku státního útvaru, který po dobu své 75leté existence prošel několika územními změnami, častými úpravami názvu, dvojí okupací, protektorátním a totalitním zřízením a nakonec demontáží v roce 1992, jako nepřiměřený.

 

V Brně 22.10.2018