Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

                  na podzimní zasedání Moravského národního kongresu

 

                               v sobotu  24. listopadu 2018

 

                                www.moravskykongres.cz

 

Uskuteční se v Brně – Řečkovicích ve Svatovavřineckém dvoře na Palackého náměstí 79/9.

 

Návrh programu:

 

11:00 Prezence, organizační pokyny, možnost zaplacení členských příspěvků, atd.

11:20 Zahájení. 

11:25 Zpráva prezidenta MNK - přehled činnosti MNK v období od jarního zasedání MNK.

11:40 Návrhy VV MNK na zkvalitnění činnosti spolku:

a)  Zdůvodnění potřeby změn v činnosti MNK.

b) Oblastní organizace MNK.

c) Opatření ve VV MNK.

d) Příprava na generální sněm MNK 2019.

 

12:00 Rozprava k přednesené zprávě prezidenta a k návrhům na zkvalitnění činnosti. 

12:20 Zpráva kancléře MNK včetně informace k zásadám hospodaření MNK. 

12:35 Různé. 

13:00 Zakončení sněmu, volná rozprava.

 

Zvou : Ing. Josef Pecl, CSc., prezident MNK

            Ing. František Hanáček, kancléř MNK

            Ing. Milan Trnka, viceprezident MNK