Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Historická přednáška v Prostějově

Historická přednáška v Prostějově.

 

Dne 21.2. 2018 proběhla historická přednáška člena VV MNK Jana Jankůje pro Moravskoslezskou křesťanskou akademii v gymnázii Cyrila a Metoděje v Prostějově.

V první části byl probírán spor některých českých ( spíše pražských) a moravských historiků a archeologů, zda rod Přemyslovců nepochází z rodu Mojmírovců. Spor trvá vice jak 30 let, od podrobného antropologického průzkumu tzv. hrobu K1 na pražském hradě – hrob Bořivoje, profesorem MUDr. RNDr. h.c. Emanuelem Vlčkem DrSc. (1.3. 1925-24.10. 2006).Druhým hrobem, k porovnání kosterních pozůstatků, byl knížecí hrob na Moravě, v Sadské hrobní kapli. Při tomto výzkumu bylo nalezeno několik shodných antropologických znaků, které potvrzovaly pravděpodobnou příbuznost.

Po celá desetiletí se česká strana brání podrobnému genetickému výzkumu ze vzorků, jež by dodala každá ze stran sporu. A ukázalo by se, kdo má pravdu.

Ve druhé části pak přednáška navazovala a pokračovala o životě a díle našeho největšího byzantologa pocházejícího z Moravy, Msgre. Prof. ThDr. Františka Dvorníka (14.8. 1893-4.11. 1975). Narodil se i zemřel ve vesnici Chomýž pod svatou horou Hostýn, ač větší část svého života prožil ve Francii, Anglii a USA, kde přednášel na předních univerzitách. Ve svých vědeckých pracích, mimo jiné, ukázal velikost díla našich moravských patronů sv. Cyrila a Metoděje. Že byli velkými učenci, knězi, jež bojovali proti válkám a otrokářství. Ač v jejich době začínaly spory mezi Vatikánem a západoevropskými zeměmi na jedné straně a Byzancií, Konstantinopolí a východními církvemi na straně druhé, byli Cyril a Metoděj zcela neutrální a jejich hlavním cílem bylo rozvíjet vzdělanost a šířit jednotnou víru mezi národy.

I díky tomuto dílu Františka Dvorníka, mohli papež Pavel VI. a patriarcha Konstantinopole Athenagor, po 911 letech, zrušit v roce 1965 na II. Vatikánském koncilu, vzájemnou exkomunikaci katolických a pravoslavných církví. V roce 1985 pak papež Jan Pavel II. mohl sv, Cyrila a Metoděje vyhlásit patrony celé Evropy.

Překvapením pro přednášejícího i 50 přítomných posluchačů, byl nečekaný příchod čilé 90 leté dámy Marie Zatloukalové, jež se představila jako neteř vědce Františka Dvorníka. S dojetím děkovala za přednášku i za svého zemřelého strýce. Po přednášce lidé neodcházeli a pokračovala v sále ještě půlhodinová diskuze na různá témata z historie, ale i současnosti Moravy.

Je nutné zviditelňovat Moravu různými způsoby a připomínat historii Moravy, aby se nerozpustila v dějinách Čech.        

 

       

         

 

Autor Jan Jankůj   foto Marie Jansová