Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

PŘEHLED PODZIMNÍCH VEŘEJNÝCH AKCÍ ČLENŮ MORAVSKÉHO KULATÉHO STOLU :

         Dne 6. září 2019 (pátek) organizuje spolek „Království Králického Sněžníku“ druhý ročník „Setkání u moravského zemského stromu“ na Malé Moravě (křižovatka u Zlatého potoka). Uskuteční se v odpoledních hodinách tak, aby se účastníci mohli případně přemístit do Starého Města pod Sněžníkem (cca 15 km) na Sněm Moravského kulatého stolu. Bližší informace budou rozesílány do konce měsíce července.

 

         Dne 6. září 2019 (pátek) se uskuteční později odpoledne ve Starém Městě pod Král. Sněžníkem 29. Sněm „Moravského kulatého stolu“. O místě a času konání Sněmu bylo rozhodnuto účastníky předchozího 28. MKS především s ohledem na možnost účasti členů promoravských organizací na jubilejním Pochodu k prameni Moravy v následující den. Možnost přespání z pátka na sobotu v některém z místních penzionů si musí každý účastník Sněmu MKS zajistit sám. Podrobnější informace včetně návrhu programu jednání Sněmu budou rozeslány do konce července 2019.

 

          Dne 7. září 2019 (sobota) spoluorganizuje spolek „Moravané Šumperska“ a „Království Králického Sněžníku“ třicátý ročník Pochodu k prameni Moravy a souběžně obec Staré Město pod Sněžníkem desátý ročník Mezinárodního výstupu na Králický Sněžník. Pozvánka včetně podrobnějších informací bude rozesílána do konce měsíce července.

 

          Dne 18. září 2019 (středa) se koná tradiční „Tematická středa“ pořádaná Sdružením monarchistů Brno ve spolupráci s dalšími organizacemi, zastoupenými u „Moravského kulatého stolu“. Náplní tematických střed je přednáška a následná rozprava účastníků. Koná se vždy od 18 hodin v prostorách Klubu zastupitelů Magistrátu města Brna. Dalšími termíny „Tématických střed“ jsou 16.10. a 20.11. 2019. Pozvánka s obsahem přednášek bude rozesílána nejpozději v polovině srpna 2019.

 

           Dne 19. října 2019 (sobota) se uskuteční pod hlavičkou „Moravského kulatého stolu“ druhý ročník akademické konference „Morava 1918“ na téma „Symboly moravské Země“. Koná se v Dietrichsteinském paláci na Zelném rynku v Brně (budova Moravského zemského muzea) v odpoledních hodinách. Pozvánky budou rozesílány s přesným programem a dalšími informacemi nejpozději v polovině září.

 

           Dne 21. října 2019 (pondělí) organizuje „Sdružení monarchistů Brno“ ve spolupráci s některými dalšími členy „Moravského kulatého stolu“ účast na Mši svaté, slavené v Brně římskokatolickou církví na úmysl uctění památky blahoslaveného Karla I. Rakouského - posledního rakouského císaře a markraběte moravského. Pozvánky s vyčerpávajícími informacemi budou rozesílány nejpozději do poloviny září.

 

Zájemci o Hlas Moravy si jej mohou pravidelně stahovat (snažíme se dodržovat dvouměsíční interval ve vydávání nových čísel) na stránkách Moravského kulatého stolu

http://www.moravskykulatystul.cz/  Poslední (květnové) číslo 112 vyšlo v červnu 2019. Za případné šíření Hlasu Moravy děkujeme!

 

Milan Trnka, červenec 2019

Přednáška v Prostějově zaujala

Přednáška Jana Jankůje s názvem - Co se v dějepisu neučí, která se uskutečnila 5.6. 2019 ve výstavním sále Státního okresního archivu v Prostějově, Třebízského 1, byla úspěšná.

Zajímavé události z dějin našich tří historických zemí si vyslechlo na 40 posluchačů, kteří zaplnili sál. Potvrzením, že se akce vydařila je i půlhodinová debata po ukončení přednášky a další podepsaná přihláška do naší organizace MNK.

 

Jan Jankůj, předseda MNK pro oblast Haná.

 

 

Oblastní organizace MNK Haná

Dne 27.4. 2019 byla v Prostějově založena oblastní organizace MNK Haná.

Stalo se podpisem přihlášek tří nových členů Moravského národního kongresu, kteří zároveň snížili věkový průměr členské základny. 
Další akcí, kterou v Prostějově připravil předseda oblasti Haná Jan Jankůj, je historická přednáška, pro širokou veřejnost.  Je i zároveň propagační akcí pro naši celou organizaci MNK, aby o nás bylo povědomí, co děláme a jaký je smysl naší činnosti. Cílem, že je ukázat Moravu bohatou na svou vlastní historii, kulturu, přírodní památky a probudit tak v lidech, kteří zde žijí, zdravý patriotismus a lásku k této zemi. 


Přiložená propagační pozvánka na tuto akci je vytištěná i v oblastních tištěných médiích. Jan Jankůj, předseda MNK oblast Haná

 

Subcategories